Sofea slovenčina 日本語
Tlmočnícke služby

  • Konzekutívne tlmočenie z japončiny do slovenčiny a opačne.

Pri objednávaní tlmočenia prosíme zákazníkov presnejšie určiť mieru oficiálnosti tlmočenia (zdvorilostná návšteva verejných činiteľov, všeobecné obchodné rokovanie, medzifiremné rokovanie za účasti expertov a pod.) a oblasť, na ktorú bude tlmočenie zamerané (všeobecná tématika, konkrétna oblasť na ktorú budú rokovania či diskusie zamerané ako ekonomika, financie, zdravotníctvo, elektrotechnika, strojárstvo a pod.). Pre zabezpečenie hladkosti a kvality tlmočenia sú dôležité čo najpresnejšie informácie o obsahu tlmočenia i požiadavkách na mieru formálnosti či oficiálnosti tlmočenia.
Naspäť  |  Dopredu