Sofea slovenčina 日本語
Prekladateľské služby

  • prekladateľské služby z japončiny do slovenčiny a opačne. Viac.
  • preklady internetových stránok do japončiny.

Obchodné podmienky nájdete tu .
Prekladateľské služby vykonávame podľa normy STN EN 15038 Prekladateľské služby-Podmienky na prekladateľské služby.


Naspäť  |  Dopredu