Sofea slovenčina 日本語
Údaje o spoločnosti

Sofea, s. r. o. je obchodná spoločnosť, ktorej jadrom je skúsený slovensko – japonský tím s 12 ročnou praxou vo vysokokonkurečnom prostredí v Japonsku. Spoločnosť poskytuje tiež prekladateľské a tlmočnícke služby medzi slovenčinou a japončinou a výuku japončiny.

Vedenie spoločnosti:
Ing. Daniel Rajniak, CSc.
Akiko Rajniak

Naspäť  |  Dopredu