Sofea slovenčina 日本語
Cenník služieb

Ceny účtujeme podľa rozsahu zdrojového textu na preklad.
Pri opakovaných objednávkach si môže zákazník uplatniť zľavu na základe bodového systému. Zákazníkovi sú pridelené za každú uhradenú službu body v percentuálnej hodnote uvedenej v cenníku. Podrobnejšie informacie nájdete v podmienkach o bodovom systeme.
Ceny za preklady bez DPH
Druh prekladu Cena do 3 prac. dní Cena do 1 prac. dňa Získané body
z japončiny do slovenčiny 0,030 € za znak (0,90 Sk) 0,039 € za znak (1,17 Sk) 10%
zo slovenčiny do japončiny 0,090 € za slovo (2,71 Sk) 0,117 € za slovo (3,52 Sk) 10%

K cene vypočítanej podľa tabuľky učtujeme 19% DPH.
Ceny platia pre rozsah prekladu do 1800 slov v slovenčine a 4500 znakov v japončine za jeden pracovný deň.
Pri objednávke prekladu v celkovej cene nad 15 € je v cene prekladu zhotovenie 1 čiernobielej kópie a poštovné za list prvej triedy v rámci Slovenskej republiky.
1 normovaná strana v slovenčine (1800 znakov včítane medzier) zodpovedá približne 255 slovám.
Kalkulácie cien za ďalšie služby
Služba Kalkulácia Získané body
Korektúra japonského textu osobou s japončinou ako materinským jazykom 35% z ceny za preklad 10%
Konverzný kurz 1 Euro = 30,1260 Sk

Naspäť  |  Dopredu