Sofea slovenčina 日本語
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre prekladateľské služby , verzia 1.0, účinné od 1.10.2008.
Obchodné podmienky pre tlmočnícke služby , verzia 1.0, účinné od 15.1.2009.
Podmienky na uplatnenie zľavy prostredníctvom bodového systému , verzia 1.1, účinné od 3.2.2009.
Obchodné podmienky - Archív


Naspäť  |  Dopredu