Sofea slovenčina 日本語
Cenník tlmočníckych služieb

Ceny za tlmočnícke služby bez DPH
Služba Cena Získané body
Konzekutívne tlmočenie medzi japončinou a slovenčinou 28,00 € za hodinu (843,53 Sk) 10%
Cena za stratený čas tlmočníka 6,64 € za hodinu (200,04 Sk) 0%

Za stratený čas tlmočníka sa považuje čas, kedy tlmočník podľa dohody netlmočí ale tlmočenie bude ešte pokračovať v danom dni.
Pri programe tlmočenia dlhšom ako 8 hodín si spoločnosť vyhradzuje právo účtovať prirážku za tlmočenie.
Pri opakovaných objednávkach si môže zákazník uplatniť zľavu na základe bodového systému. Zákazníkovi sú pridelené za každú uhradenú službu body v percentuálnej hodnote uvedenej v cenníku.
Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach o bodovom systeme.

K cene vypočítanej podľa tabuľky učtujeme 19% DPH.
Konverzný kurz 1 Euro = 30,1260 Sk

Naspäť  |  Dopredu